ਓਹ

ਓਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਓਹਨਾਂ ਨੂਂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰ ਬਹਿੰਦੀ ਐ

ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ

ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰੁਕੇਗਾ?

ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂਂੰ ਜਾਨਣ ਦਾ

ਤਜੁਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪਏਗਾ

ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਚਲਿਆ ਐ

ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਈ ਐ

ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੁਣ ਓਹ ਕਿਸੇ ਨੂਂੰ ਰੁਕਣ ਨੀ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ

ਉਸਨੂੰ ਜਿਊਣਾ ਭੁਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐ

ਬੱਸ ਸਾਹ ਜਿਹੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਐ
ਡੰਗ ਜਿਹਾ ਟਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਐ

ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅੱਜਕਲ

ਸਭ ਕਾਹਲ਼ੀ ਚ ਨੇ

ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ

ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਾਹਲ਼ੀ ਵਿਚ

ਰੱਬ ਕਰੇ ਓਹਨੂੰ ਵੀ
ਇਸ ਸਮੇ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀ ਟੋਰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਆ ਜਾਏ

ਉਸ ਨੂਂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੀਊਣ ਦਾ ਚੱਜ ਆ ਜਾਏ

ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਨੂਂੰ ਵੀ ਰੱਜ ਆ ਜਾਏ

ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐ
ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਓਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੈ ਈ ਨਹੀਂ

ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਸ ਨੀ ਆਉਂਦੀ

ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਓਹ ਕਿਸੇ ਫ਼ਕੀਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ

ਤੇ ਇੰਝ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐ

Advertisements

2 thoughts on “ਓਹ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s