ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ

ਚੰਨਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ
ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਥੇ
ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਜਾਂਦੇ
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਮੱਥੇ

ਚੰਨਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ
ਸੋਹਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਠੇ
ਓਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਵੇਂ ਚੰਨਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ
ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ
ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ
ਰੁਲ਼ ਗਈ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ
ਚੰਨਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ
ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੋੜਦੇ
ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂਂੰ
ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਭਾਣੇ
ਚੰਨਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ
ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂਂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ
ਕੀ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਦਸਾਂ
ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਕਿਥੇ ਰਹਿੰਦੇ
ਚੰਨਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ
ਕੰਨ ਲਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ
ਬਿੜਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਗਲ਼ੀ ਚੋਂ
ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂਂੰ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿੰਦੇ

ਚੰਨਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ
ਮੈਨੂੰ ਪੁਛਦੇ ਸਵਾਲ ਅਵੱਲੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਆਸਰਾ ਤੇਰਾ
ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੱਲੇ

Advertisements

5 thoughts on “ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s