ਗ਼ਰੀਬਣੀ

ਗੁੰਝ੍ਲੇ ਵਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਪੜੇ 

ਹੱਥ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਫੜਿਆ
ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕ ਕੇ
ਪੂਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਠੀ ਚ ਫੜਿਆ

ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝਿੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ
ਕਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਮਿਲਿਆ

ਓਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚ
ਸੋਹਣੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ
ਇਸੇ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਏਗੀ
ਹੱਥ ਦੇ ਵਿਚ ਓਹਨੇ ਬਰਗਰ ਫੜਿਆ
ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ
ਬਾਪੂ ਓਹਦੇ ਨਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਓਹਦਾ ਚੇਹਰਾ ਖਿੜਿਆ

ਰੱਬਾ ਤੈਥੋਂ ਪੁਛਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ
ਕੀ ਸੋਚ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਘੜਿਆ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਲਿਖਤੀ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਭਰਿਆ

ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ
ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ
ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਚ ਹੈ ਵਾਹਿਗੂਰੂ
ਮਿਟਾ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਸਭ ਇੱਕੋ ਕਰ ਦੇ
ਬਦਲ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵੇ ਅੜਿਆ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s