ਵਿਸਾਖ਼ੀ

ਹਰੇ ਤੋਂ ਸੁਨਿਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗ
ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਜਿਵੇਂ ਸੇਹਰੇ ਲੈਂਦੇ ਬੰਨ
ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲਗਦੇ
ਨਚ ਟੱਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੇਰ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਰੰਗ

ਗਭਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਦੋਂ ਟੌਹਰ ਕਢ ਕੇ
ਸੋਹ੍ਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲੈਂਦੇ ਮੱਲ
ਲਾਲ, ਨੀਲੀਆਂ, ਪੀਲੀਆਂ ਸਿਰੀਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ
ਬੁੱਲੇਟ ਅਤੇ ਜੀਪਾਂ ਉੱਤੇ ਸ੍ਪੀਕਰ ਲੈਂਦੇ ਟੰਗ

ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਗੱਦੇ, ਸੁੱਕੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧ

ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼੍ਬੀਲਾਂ ਦੋਸਤੋ
ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਚਲਦੇ ਖੁੱਲੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਤੇ ਡਾਰਾਂ ਬੰਨ ਔਂਦੇ ਲੋਕੀ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸੰਝ

ਬਚੇ ਬੂਢ਼ੇ ਤੇ ਜਵਾਂਨ ਭਾਂਵੇ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ
ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ

ਗੁਰ੍ਦੁਆਰਿਆਂ ਪੀਰ ਪੈਗ੍ਮ੍ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਥਾ ਟੇਕ ਕੇ
ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਰੰਭ

ਮੇਲੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟੌਹਰ ਵਖਰੀ
ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਗੁੱਤਾਂ ਚ ਪਰਾਂਦੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਟੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰ੍ਦੀਆਂ ਮੜਕ ਨਾਲ
ਸੁਹਪ੍ਣ ਵੇਖ ਕੇ ਓਹ੍ਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਦੰਗ

ਨਿਆਣੇ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀ ਛੱਡਦੇ
ਕਈ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮੇਲਾ ਸਾਰਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗ

ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਤੂੰਬੀ, ਧੱਡ ਸਾਨਗੀ ਵਜਾ ਕੇ
ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਲੰਮੀ ਉਚੀ ਹੇਕ ਲਗਾ ਕੇ
ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਤੂੰਬੀ ਵਜਦੀ
ਢੋਲੀ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਡਗਾ
ਉਦੋਂ ਨਚਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ

ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਬੱਨ ਬੱਨ ਡਾਰਾਂ
ਨਗੋਜੇ ਤੂੰਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜਣ ਹਵਾਵਾਂ

ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ
ਮਹਿਕਦਾ  ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਹੈ ਗੁਲਾਬ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬੱਸ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਦੁਆਵਾਂ

Advertisements

3 thoughts on “ਵਿਸਾਖ਼ੀ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s